BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda City RS
599,000,000 VNĐ
Honda City G
529,000,000 VNĐ
Honda City L
569,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 RS Trắng
934,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 G Trắng
794,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 E Trắng
734,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 E
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen/Ghi Bạc
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng Ngọc
1,329,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Xám
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng bạc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng ngọc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Xám
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Trắng ngọc
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ
831,000,000 VNĐ
!DOCTYPE html>