BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda CR-V 1.5 E
973,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,013,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,083,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V
544,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 RS
624,000,000 VNĐ
Honda City 1.5
559,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 TOP
599,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 RS Trắng
934,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 G Trắng
794,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 E Trắng
734,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 E
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 2019 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen/Ghi Bạc
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng Ngọc
1,329,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Trắng/Đỏ
871,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 L Đen/Bạc/Xanh
866,000,000 VNĐ
Honda H-RV 1.8 G
786,000,000 VNĐ
418,000,000 VNĐ
!DOCTYPE html>