Quy trình nộp hồ sơ dành cho ứng viên

I. Nộp hồ sơ tuyển dụng

Muốn ứng tuyển, trước tiên ứng viên gửi CV qua email: 
thuong.nguyen@phattien.com hoặc tuyen.dung@hondaotobienhoa.com.vn

CV này phải bao gồm các thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân
  • Trình độ, bằng cấp
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Phần công việc dự tuyển cũng như mong muốn về công việc của bạn khi làm việc tại công ty
  • Một số thông tin thêm như sở thích, ưu điểm, khuyết điểm...

Hoặc bạn cũng có thể tải mẫu đơn hồ sơ ứng viên THEO LINK NÀY

Sau khi bộ phận nhân sự tiếp nhận CV và cảm thấy bạn là ứng viên thích hợp cho công việc, bạn sẽ được mời đến phỏng vấn trực tiếp tại công ty, lúc này bạn phải mang theo bộ hồ sơ xin việc chuẩn, có sao y công chứng.

Hồ sơ đầy đủ sẽ bổ sung khi tham gia phỏng vấn, bao gồm:

1. Đơn ứng tuyển 
2. Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)
3. Bằng cấp, chứng chỉ: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)
4. Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)
5.  CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)
6. Hộ khẩu: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)
7. 02 hình (3 x 4)
8. Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định nghỉ việc ở Đơn vị cũ (nếu có)


II. Nộp hồ sơ thực tập

Sinh viên cũng gửi CV về thuong.nguyen@phattien.com hoặc tuyen.dung@hondaotobienhoa.com.vn, CV của bạn phải nêu rõ thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ, tên trường, tên khoa và mong muốn vị trí thực tập tại công ty.

Hồ sơ đầy đủ sẽ bổ sung khi Sinh viên được xét thực tập, bao gồm:

1. Đơn xin thực tập 
2. Phiếu Thông tin Sinh viên 
3. Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)
4. Bảng điểm: Photo công chứng
5. Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)
6. CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)
7. 02 hình (3 x 4)
8. Đề tài thực tập
 

!DOCTYPE html>